Saturday, October 20, 2012

SOAL UJIAN MID KELAS VII SEMESTER I MATA PELAJARAN IPA TERPADU TAHUN AJARAN 2012-2013

1.     Perhatikan tabel berikut!
No
Besaran
Satuan
1
Massa
Gr
2
Waktu
s
3
Panjang
cm
4
Kuat Arus
A
Berdasarkan tabel diatas yang termasuk besaran pokok dalam satuan SI adalah...
A.  1 dan 3
B.  1 dan 4
C.  2 dan 3
D.  2 dan 4
2.     Kelompok besaran pokok adalah...
A.  Panjang, massa, waktu, dan suhu
B.  Percepatan, kecepatan, panjang dan luas
C.  Volume, kuat arus, luas, dan percepatan
D.  Kuat arus, gaya, energi, dan jumlah zat
3.     Perhatikan pernyataan berikut!
 1. Panjang, massa, waktu, dan suhu
 2. Percepatan, kecepatan, panjang dan luas
 3. Volume, kuat arus, luas, dan percepatan
 4. Kuat arus, gaya, energi, dan jumlah zat
Kelompok besaran turunan adalah...
A.  4, 3, 2
B.  4, 3, 1
C.  3, 2, 1
D.  3, 2, 4
4.     Sepeda motor bergerak dengan kelajuan 72 km/jam. Dalam SI, kelajuan sepeda motor itu adalah...
A.  84 m/s
B.  72 m/s
C.  42 m/s
D.  20 m/s
5.     Konversi dari 500 dm adalah...
A.  0,5 Km
B.  0,05 Km
C.  50 m
D.  500 m
6.     Konversi dari 20 0C adalah...
A.  40 F
B.  40 R
C.  160 F
D.  160 R
7.     Untuk menukur suhu badan digunakan termometer...
A.  Termometer raksa
B.  Termometer bimetal
C.  Termometer klinis
D.  Termometer alkohol
8.     Termometer raksa tidak dapat dipakai untuk mengukur temperatur yang sangat tinggi, misalnya untuk mengukur peleburan besi yang temperaturnya sampai 10000 C. sebab...
A.  Raksa titik didihnya lebih rendah dari titik lebur besi
B.  Raksa pemuaiannya teratur
C.  Raksa tidak membasahi dinding kaca
D.  Raksa batas ukurannya tak terbatas
9.     Apabila termometer kelvin berada pada skala 315K, maka skala pada termometer celcius adalah...
A.  42 K
B.  420 C
C.  5880 C
D.  588 K
10.  Jika kecepatan suatu benda adalah jarak perpindahan dibagi waktu, maka satuan kecepatan dalam SI adalah...
A.  m/s
B.  m/jam
C.  Km/s
D.  Km/jam
11.  Alat yang digunakan untuk mengukur panjang diameter dalam adalah...
A.  Jangka sorong
B.  Penggaris
C.  Meteran
D.  Tali
12.  Cuka bila diteteskan pada air tumbukan bunga sepatu akan berwarna merah. Hal ini menunjukkan cuka bersifat...
A.  Netral
B.  Garam
C.  Basa
D.  Asam
13.  Air sabun bila di uji menggunakan kertas indikator universal akan membuat kertas indikator berwarna biru. Hal ini menunjukkan air sabun bersifat...
A.  Netral
B.  Garam
C.  Basa
D.  Asam
14.  Pupuk merupakan contoh zat yang bersifat...
A.  Garam
B.  Basa
C.  Asam
D.  Netral
15.  Contoh garam dalam kehidupan sehari-hari adalah...
A.  Natrium klorida, asam sulfat
B.  Natrium klorida, natrium bikarbonat
C.  Asam laktat, magnesium hidroksida
D.  Amonium klorida, asam laktat
16.  Indikator untuk menguji sifat keasaman suatu zat bisa menggunakan kertas lakmus ataupun kertas indikator. Selain itu bisa juga menggunakan indikator universal yaitu...
A.  Jahe dan kubis ungu
B.  Bunga sepatu dan kunyit
C.  Jahe dan bunga sepatu
D.  Kulit manggis dan lengkuas
17.  Larutan yang tidak mengubah warna kertas lakmus adalah...
A.  Cuka
B.  Air sabun
C.  Gula
D.  Air jeruk
18.  Air kapur bila diteteskan pada air tumbukan bunga sepatu akan berwarna merah. Hal ini menunjukkan air kapur bersifat...
A.  Basa
B.  Asam
C.  Netral
D.  Garam
19.  Berikut penulisan yang benar untuk unsur Aluminium adalah...
A.  AL
B.  Al
C.  al
D.  aL
20.  Perhatikan tabel berikut!
No
Nama Unsur
Lambang
1
Kalsium
Ca
2
Kalium
Ca
3
Kobalt
Cu
4
Tembaga
Cu
Pasangan nama unsur dan lambang yang benar adalah...
A.  1 dan 2
B.  2 dan 3
C.  3 dan 4
D.  1 dan 4
21.  Penulisan rumus kimia yang tepat untuk air adalah...
A.  H2O
B.  H2O
C.  H2o
D.  H2o
22.  Nama yang benar untuk rumus kimia NaOH adalah...
A.  Natrium hidroksida
B.  Natrium monoksida
C.  Natrium dioksida
D.  Natrium trioksida
23.  Unsur logam yang pada suhu kamar berwujud cair adalah...
A.  Besi
B.  Tembaga
C.  Raksa
D.  timah
24.  Diantara zat-zat berikut yang tergolong unsur adalah...
A.  Baja
B.  Perunggu
C.  Air
D.  Emas
25.  Kelompok materi berikut yang termasuk senyawa adalah...
A.  Air
B.  Karbon
C.  Platina
D.  Tembaga
26.  Perhatikan gambar berikut!
Bila ada serangga, maka tumbuhan ini akan menutup kantongnya. Ciri makhluk hidup yang ditunjukkan adalah...
A.  Gerak, iritabilita, dan adaptasi
B.  Gerak, iritabilita, dan ekskresi
C.  Gerak, iritabilita, dan nutrisi
D.  Gerak, iritabilita, dan respirasi
27.  Perhatikan gambar berikut!
Ciri makhluk hidup yang ditunjukkan adalah...
 1. Nutrisi
 2. Adaptasi
 3. Respirasi 
 4. Reproduksi
28.  Perhatikan gambar berikut!
Ciri makhluk hidup yang ditunjukkan adalah...
 1. Iritabilita dan adaptasi
 2. Iritabilita dan gerak
 3. Adaptasi dan gerak
 4. Respirasi  dan adaptasi
29.  Perhatikan gambar berikut!
http://edukasi.depdiknas.go.id/file_storage/materi_pokok/MP_243/Image/Hal11.JPG    
Ciri makhluk hidup yang ditunjukkan oleh ketiga gambar diatas adalah...
 1. Iritabilita dan adaptasi
 2. Iritabilita dan gerak
 3. Adaptasi dan gerak
 4. Respirasi  dan adaptasi
30.  Perhatikan gambar berikut!
Ciri makhluk hidup yang ditunjukkan adalah...
 1. Reproduksi
 2. Adaptasi
 3. Respirasi
 4. Nutrisi
31.  Perhatikan gambar berikut!
Cicak
Cicak bila dalam keadaan bahaya mampu memutuskan ekornya. Hal tersebut menunjukkan ciri makhluk hidup ... 
 1. Nutrisi
 2. Reproduksi
 3. Adaptasi
 4. Respirasi 
32.  Perhatikan gambar berikut!
Ciri makhluk hidup yang ditunjukkan adalah...
 1. Nutrisi
 2. Reproduksi
 3. Adaptasi
 4. Respirasi 
33.  Untuk no 33 – 38 perhatikan gambar berikut!
 
Yang ditunjuk dengan huruf A adalah...
A.  Lensa okuler, memperbesar bayangan obyek (terletak pada bagian atas tabung)
B.     Lensa obyektif, memperbesar bayangan obyek (terletak pada revolver)
C.     Lensa obyektif, untuk mencari, mengumpulkan, dan mengarahkan sinar pada obyek yang diamati
D.     Lensa okuler, untuk mencari, mengumpulkan, dan mengarahkan sinar pada obyek yang diamati
34.  Yang ditunjuk dengan huruf B adalah...
A.  Lensa obyektif, untuk mencari, mengumpulkan, dan mengarahkan sinar pada obyek yang diamati
B.  Lensa okuler, memperbesar bayangan obyek (terletak pada bagian atas tabung)
C.  Lensa obyektif, memperbesar bayangan obyek (terletak pada revolver)
D.  Cermin datar, memperbesar bayangan obyek (terletak pada revolver)
35.  Yang ditunjuk dengan huruf C adalah...
A.  Makrometer, untuk memegang sediaan
B.  Inklinasi, untuk memegang sediaan
C.  Revolver,  untuk memegang sediaan
D.  Pemegang, untuk memegang sediaan
36.  Yang ditunjuk dengan huruf D adalah...
A.     Cermin cembung/cekung, untuk mencari, mengumpulkan, dan mengarahkan sinar pada obyek yang diamati
B.     Cermin datar/cekung, untuk mencari, mengumpulkan, dan mengarahkan sinar pada obyek yang diamati
C.     cermin cembung/cekung, untuk mencari, mengumpulkan, dan mengarahkan sinar pada obyek yang diamati
D.     cermin datar/cembung, untuk mencari, mengumpulkan, dan mengarahkan sinar pada obyek yang diamati
37.  Yang ditunjuk dengan huruf E adalah...
A.  Kondensor, untuk mengatur banyak sediktnya cahaya yang masuk
B.  Makrometer, mengatur banyak sediktnya cahaya yang masuk
C.  Inklinasi, untuk mengatur banyak sediktnya cahaya yang masuk
D.  Revolver,  untuk mengatur banyak sediktnya cahaya yang masuk
38.  Setelah benda diiris kemudaian diletakkan di atas kaca benda, kemudian benda itu ditetesi...
A.  Air suling
B.  Air kapur
C.  Air bunga kembang sepatu
D.  Air sabun
39.  Fungsi kaca penutup dalam pembuatan preparat adalah...
A.  Menutup mikroskop
B.  Menutup benda
C.  Menutup diafragma
D.  Menutup cermin
40.  Cara mengatur bayangan perbesaran lemah adalah...
A.  Menaikkan tubus dengan makrometer
B.  Menurunkan tubus dengan mikrometer
C.  Menaik turunkan tubus dengan makrometer
D.  Menaik turunkan tubus dengan mikrometer
41.  Cara mengatur bayangan perbesaran kuat adalah...
A.  Menaik turunkan tubus dengan makrometer
B.  Menaik turunkan tubus dengan mikrometer
C.  Menaikkan tubus dengan makrometer
D.  Menurunkan tubus dengan mikrometer
42.  Jika akan menyimpan mikroskop digunakan lensa obyektif perbesaran...
A.  Kasar
B.  Lemah
C.  Sedang
D.  Kuat
43.  Alat yang digunakan untuk mengambil zat cair dalam jumlah kecil adalah...
A.  Spatula
B.  Palet
C.  Pipet
D.  Pinset
44.  Pertolongan pertama jika kulit terkena asam klorida adalah...
A.  Dibilas dengan air
B.  Beri betadin
C.  Gosok balsem
D.  Dibalut
45.  Perhatikan gambar berikut!
Gambar tersebut menunjukkan bahwa bahan tergolong...
A.  Mudah terbakar
B.  Berbahaya
C.  Mengiritasi
D.  BeracunMengetahui                                                  Panggang,  Oktober 2012
Kepala Sekolah                                          Guru Mata Pelajaran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Samiarso, S.Pd                                          Dewi Setya Wulandari, S.Si
NIP. 19620419 198403 1 007                  NIP. 19800115 200903 2 001


Link