Thursday, April 11, 2013

Sistem Pernafasan


A.   Menjelaskan sistem pernapasan pada manusia/penyakit yang berhubungan dengannya.
Kata Kunci: alat pernafasan dan fungsi, jenis udara pernafasan, macam pernafasan dan mekanisme pernafasan dada dan perut, grafik udara pernafasan
1.     Organ pernafasan:
a)     Hidung : penyesuaian suhu dan kelembabab udara, penyaringan debu
b)     Tenggorokan/trakhea: penyaringan kotoran dan pengeluaran kotoran yang masuk bersama udara saat pernafasan
c)     Alveolus: difusi O2 dan CO2
2.     Alur pernafasan
Pernafasan dada: melibatkan otot antar tl rusuk (ATR)
Pernafasan perut (melibatkan diafragma)
Inspirasi (udara masuk)
Ekspirasi (udara keluar)
Inspirasi (udara masuk)
Ekspirasi (udara keluar)
ATR kontraksi
ATR relaksasi
Diafragma kontraksi
Diafragma relaksasi
Tl rusuk terangkat
Tl rusuk turun kembali
Diafragma datar
Diafragma melengkung keatas
Volume membesar
Volume mengecil
Rongga dada dan paru-paru mengembang
Rongga dada dan paru-paru mengempis
Tekanan kecil
Tekanan besar
Tekanan kecil
Tekanan besar
3.     Volume udara pernafasan:
a)     Volume tidal: volume pernafasan biasa, udara inspirasi dan ekspirasi (500 cc)
b)     Volume udara komplementer: udara yang masih bisa masuk setelah inspirasi (1500 cc)
c)     Kapasitas vital: vol tidal + vol komplementer
d)     Volume udara suplementer: udara yang masih bisa keluar setelah ekspirasi(1500 cc)
e)     Volume sisa (udara residu setelah ekspirasi sekuat-kuatnya) : 1000 cc
f)      Volume total paru-paru: Kapasitas vital + vol sisa
  4.     GRAFIK VOLUME UDARA PERNAFASAN