Monday, May 14, 2012

SOAL ULANGAN HARIAN II IPA TERPADU/BIOLOGI KELAS 9 SEMESTER I SMPN 3 PANGGANG TAHUN AJARAN 2011/2012

Untuk no 1-5 perhatikan gambar berikut!
1.      Alat reproduksi pria yang menghasilkan sperma adalah...
A.    Vas deferens
B.     Testis
C.     Penis
D.    Ureter
2.      Alat reproduksi pria yang menghasilkan sperma adalah...
A.    Vas deferens
B.     Epididimis
C.     Penis
D.    Ureter
3.      Hormon yang diproduksi di testis adalah...
A.   Testosteron
B.   Androgen
C.   Progesteron
D.   Prolaktin
4.      Kantung testis adalah...
A.    Vas deferens
B.     Testis
C.     Penis
D.    Scrotum
5.      Sperma dikeluarkan melalui...
A.    Ureter
B.    Vas deferens
C.   Testis
E.     Penis
Untuk no 6 – 10 perhatikan gambar berikut!

6.      Pada manusia, fertilisasi terjadi di...
A.    Ovarium
B.     Uterus dan oviduk
C.     Oviduk
D.    Uterus dan ovarium
7.      Tempat penyimpanan sel telur adalah...
A.    Tuba falopii
B.     Ovarium
C.     Oviduk
D.    rahim
8.      sel telur yang telah matang, jika tidak dibuahi akan menjadi...
A.    luruh
B.     zygot
C.     morulla
D.    blastula
9.      hormon yang sangat berperan penting pada saat menyusui adalah...
A.    prolaktin
B.     testosterone
C.     esterogen
D.    FSH
10.  Bayi dilahirkan melalui...
A.    Uterus
B.     Ovarium
C.     Vagina
D.    Oviduk